Volné pobíhání psů

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 21. 6. 2023 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2023 , kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy.

 
V případě nefunkčního odkazu je obecně závazná vyhláška k dispozici ve Sbírce právních předpisů .