Poskytování dat

Data pro investiční akce města, městských obvodů a smluvních partnerů GISMO jsou poskytována zdarma. Pro účely zpracování diplomových, bakalářských a jiných studentských prací se data vydávají v rozsahu nezbytném pro daný účel na základě žádosti potvrzené příslušnou vzdělávací institucí taktéž zdarma.

Pro ostatní účely se data vydávají v souladu s platným ceníkem.

Více informací k postupu při podání žádosti o výdej dat naleznete zde . Pro podání žádosti můžete využít elektronický formulář, který je k stažení zde . Žádost o data můžete poslat na elektronickou adresu gis@ostrava.cz nebo na adresu elektronické podatelny posta@ostrava.cz, popřípadě datovou schránkou .