Oblasti s placeným stáním

 

Spustit mapu

 

Rada města se usnesla dne 20. 12. 2022 usnesením č. 00500/2226/9 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města č. 18/2022 , kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 8/2022 , kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním.