Mapa škol a školských zařízení

 

Spustit mapu

 

Mapa škol a školských zařízení vznikla ve spolupráci s odborem školství a sportu. Mapa zobrazuje školy, školská zařízení a školské obvody.

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 6. prosince 2023 usnesením č. 0570/ZM2226/12 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 19/2023, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 1/2022, kterou se stanovují školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy.

Dne 15. 2. 2024 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2024, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy.

Bližší informace získáte kliknutím na jednotlivé objekty v mapě.