WMS

 

Služba WMS nabízí rozhraní pro WMS klienta, který komunikuje na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC) . Mapového klienta si pak můžete sami zvolit z mnoha volně dostupných klientů nebo si připojit WMS službu pomocí některého komerčního produktu.

Více o WMS službách se dozvíte na stránkách Wikipedie – WMS

WMS služba statutárního města Ostravy podle specifikace WMS verzí 1.1.0, 1.1.1 a 1.1.3 je dostupná na URL adrese https://mapy.ostrava.cz/arcgisserver/services/WMS/WMS/MapServer/WmsServer

WMS služba zobrazuje níže uvedená data.

vrstva minimální měřítko maximální měřítko
 názvy obcí  neomezeno  neomezeno
 názvy městských obvodů  neomezeno  neomezeno
 názvy katastrálních území  neomezeno  neomezeno
 názvy ulic  neomezeno  neomezeno
 čísla orientační  1 : 7 000  neomezeno
 čísla popisná  1 : 7 000  neomezeno
 železniční stanice  neomezeno  neomezeno
 hranice obcí  neomezeno  neomezeno
 hranice katastrálních území  neomezeno  neomezeno
 hranice městských obvodů  neomezeno  neomezeno
 železniční tratě generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 komunikace generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 vodní toky generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 vodní plochy generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 zastavěné plochy generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 průmyslové areály generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 lesy generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 městská zeleň generalizované  neomezeno  1 : 60 000
 železnice generalizovaná  1 : 60 000  1 : 20 000
 hlavní komunikace generalizované  1 : 60 000  1 : 20 000
 vedlejší komunikace generalizované  1 : 60 000  1 : 20 000
 vodní toky generalizované  1 : 60 000  1 : 20 000
 vodní plochy generalizované  1 : 60 000  1 : 20 000
 zastavěné plochy generalizované  1 : 60 000  1 : 20 000
 průmyslové areály generalizované  1 : 60 000  1 : 20 000
 lesy generalizované  1 : 60 000  1 : 20 000
 zeleň generalizovaná  1 : 60 000  1 : 20 000
 uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
 železnice  1 : 20 000  neomezeno
 letecký snímek 2016  1 : 5 000  1 : 200
 bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno

 

Podporované souřadnicové systémy

 

 EPSG:102067  S-JTSK (Krovak East North)
 EPSG:28403  Pulkovo 1942 GK Zone 3
 EPSG:4326  GCS_WGS 1984
 EPSG:3035  ETRS 1989 LAEA
 EPSG:32633  WGS 1984 UTM Zone 33N