Ostravská stavba roku

 

Spustit mapu
 

Město Ostrava vyhlašuje soutěž o titul „Dům roku“ již od roku 1994. Předmětem soutěže může být stavebně-architektonické dílo, které má charakter budovy spojující v sobě pro město přínosné, nebo alespoň zajímavé funkční využití, příkladný investorský přístup s vysokou kvalitou stavebního provedení a architektonického řešení. Investorem díla může být právnická i fyzická osoba nebo osoby. Jako autor architektonického řešení musí být uveden projektant jako fyzická osoba nebo osoby. Investor a autor nemusí být občanem České republiky. Dílo musí být situováno na správním území města Ostravy.
Účelem soutěže je ocenit přístup stavebníka, který svým investičním činem přinesl v hodnoceném období do života a do stavebního fondu města nejvyšší kvalitu. Posouzení přihlášených domů provádí soutěžní porota a o udělení titulu, odměny a čestných uznání rozhoduje rada města s přihlédnutím k návrhu soutěžní poroty.

Od roku 2018 se do soutěže mohou nově kromě novostaveb a komplexních rekonstrukcí domů přihlásit také stavby a úpravy ve veřejném prostoru a proto se také změnil název soutěže na Ostravská stavba roku. Aplikace umožňuje jednotlivé stavby lokalizovat na mapě, prohlédnout si fotografie i přečíst příslušné hodnocení soutěžní komise.