Životní prostředí

 

Spustit mapu

 

Agenda Životní prostředí byla vytvořena v souvislosti s realizací projektu Centrum ICT služeb města Ostravy. Projekt umožnil díky vybudování úložiště pro provoz regionálního GIS elektronizaci agendy Životní prostředí, včetně veřejné mapové služby. Agenda je určena k elektronické evidenci významných krajinných prvků, památných stromů , zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a přírodního parku Oderské vrchy, včetně evidence popisných atributů a jejich zobrazení v mapových vrstvách.


Stránka vznikla v souvislosti s realizací projektu č. CZ.1.06/2.1.00/09.07293 „Centrum ICT služeb města Ostravy“.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.