UtilityReport

 

Spustit službu

 

Město Ostrava nabízí službu UtilityReport, která umožňuje hromadné vytváření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vyjádření správce. Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy požadavky příslušného stavebního úřadu. V případě, že seznam bude obsahovat subjekty jejichž vyjádření není požadováno, lze na třetí straně formuláře subjekty pro oslovení odebrat.

Dostupná uživatelská dokumentace.

Obecné informace ke službě UtilityReport

Video návod ke službě UtilityReport (YouTube)