MawisUtility

 

Spustit službu

 

Město Ostrava nabízí službu MawisUtility, která umožňuje hromadné vytváření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vyjádření správce. Seznam subjektů generovaný službou MawisUtility není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy požadavky příslušného stavebního úřadu. V případě, že seznam bude obsahovat subjekty jejichž vyjádření není požadováno, lze na třetí straně formuláře subjekty pro oslovení odebrat.

Dostupná uživatelská dokumentace.

Obecné informace ke službě UtilityReport/MawisUtility

Video návod ke službě UtilityReport/MawisUtility (YouTube)