Avatar
Mapa čísel popisných a orientačních s vyhledáváním adres a parcel.
Mapa ORP Ostrava
Avatar
Otevřená geografická data statutárního města Ostravy.
Otevřená data
Avatar
Interaktivní aplikace pro vyhledávání volební místnosti. Aplikace Vám po zadání adresy ukáže volební místnost, které přísluší zadaná adresa.
Kam jít volit
Avatar
Mapa cyklistických tras a stezek včetně cyklistických objektů jako jsou odpočívky, informační mapy, stojany na kola, atd.
Cyklistické trasy
Avatar
Prohlížení historických leteckých snímků a map z Archivu města Ostravy. Aplikace využívá výsledků diplomové práce Ing. Davida Kocicha, kterou obhájil na katedře geoinformatiky VŠB-TU v Ostravě.
Historické mapy
Avatar
Mapa zobrazuje školy a školská zařízení podle druhu včetně popisných informací.
Školy
Školská zařízení
Avatar
Mapa sportovišť a sportovních zařízení na území města Ostravy.
Mapa sportovišť
Avatar
Interaktivní mapová aplikace Mapa přístupnosti města Ostravy poskytuje lidem s omezenou možností pohybu informace o přístupnosti vybraných objektů, které jsou řazeny do kategorií.
Mapa přístupnosti
Avatar
Web Map Service dle standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC).
Web Map Service
Avatar
Mapa vizualizuje vývoj pojmenování ulic včetně prostranství na území města Ostravy.
Proměny názvů ulic a prostranství
Avatar
Datové analýzy geolokačních dat mobilních operátorů.
Datové analýzy
Avatar
3D model budov na území města Ostravy v podrobnosti LOD 2.3 a LOD 1.
3D Ostrava
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Avatar
Mapová služba Životní prostředí slouží k zobrazení vybraných kategorií obecné a územní ochrany přírody a krajiny v mapových vrstvách.
Životní prostředí
Avatar
Zanedbané travnaté plochy na frekventovaných místech a významných křižovatkách v Ostravě nahradily smíšené trvalkové záhony. Na celkové ploše téměř šesti tisíc metrů čtverečních město nechalo vysadit trvalky, traviny a cibuloviny.
Smíšené trvalkové výsadby
Avatar
Plán územního systému ekologické stability krajiny správního obvodu ORP Ostrava a související mapová služba.
PLÁN ÚSES
Avatar
Interaktivní mapová aplikace představuje metodiku modrozelené infrastruktury (MZI) a příklady existujících nebo plánovaných opatření MZI.
MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA
URBANISMUS A STAVEBNÍ ČINNOSTI
Avatar
Mapový klient zobrazuje podobu Úplného znění po Změně č. 3 Územního plánu Ostravy.
Územní plán
Avatar
Aktuální informace ke změně Územního plánu Ostravy.
Územní plán změna
Avatar
MawisUtility umožňuje hromadné zjištění správců inženýrských sítí na území stavby. Služba vygeneruje a pomůže rozeslat žádosti o vyjádření k existenci sítí všem dotčeným správcům.
Vyjadření k existenci sítí
Avatar
Textová a grafická část územně analytických podkladů.
Územně analytické podklady
Avatar
Aplikace prezentuje vítězné stavby soutěží Dům roku (1994 - 2016) a Ostravská stavba roku včetně fotografií a hodnocení soutěžní komise.
Ostravská stavba roku
Avatar
Mapa lokalit, na které se vztahují územní opatření o stavebních uzávěrách.
Stavební uzávěry
Avatar
Virtuální nástroj pro koordinaci projektů probíhajících na území města Ostravy.
Databáze ostravských projektů
VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ
Avatar
Mapová služba poskytuje informace ze všech cenových map stavebních pozemků města Ostravy.
Cenová mapa
Avatar
Mapa úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Neudržované komunikace
Avatar
Přehled oblastí s placeným stáním na území statutárního města Ostravy dle Nařízení města č. 8/2022 a 18/2022.
Oblasti s placeným stáním
Avatar
Mapa kontejnerů pro sběr separovaného odpadu, sběrných dvorů a kontejnerů Armády spásy a Diakonie Broumov.
Separovaný odpad
Avatar
Mapa lokalit se zákazem konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů
Avatar
Mapa lokalit, na které se vztahuje vyhláška o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Avatar
Tato mapová služba zobrazuje vymezené prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy.
Volné pobíhání psů
Avatar
Tato mapová služba zobrazuje území, na které se vztahuje zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.
Zákaz šíření reklamy
Avatar
Tato mapová služba vymezuje parcely, na které se vztahuje článek 3 Místní koeficient obecně závazné vyhlášky č. 8/2023 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Místní koeficient daně z nemovitých věcí