Separovaný odpad

 

Spustit mapu

 

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů umožňuje obci zavést systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Tento systém je v Ostravě zaveden na základě obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 , o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2023 .