Separovaný odpad

 

Spustit mapu

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Tento systém je v Ostravě zaveden na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 , kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem na území města.