Proměny názvů ulic a prostranství

 

Spustit mapu

 

Mapa se  zaměřuje na vizualizaci vývoje pojmenování ulic a prostranství na území Ostravy. Záznamy jsou obohaceny o klasifikaci existujících i zaniklých názvů dle řady charakteristik jako je motivace pro pojmenování, ideologické zabarvení a další. Geometrie ulic reflektující jejich stavební vývoj pochází z Ostravského uličníku vytvářeného badatelem Bc. Romanem Doubravským, kam je i z jednotlivých záznamů odkazováno. Lze tak sledovat i změny ve stavebním průběhu jednotlivých ulic, což znamená, že některé ulice mohou být zobrazeny vícekrát, jelikož docházelo k jejich fyzické přestavbě (např. prodloužení, přesun části ulice do nové polohy). Záznamy lze filtrovat na základě vybraných časových období a také na základě klasifikace názvů. Podrobnější informace lze získávat klikáním do mapy. Názvy jsou viditelné přibližně od měřítka 1:10 000. V menu vpravo nahoře lze zobrazit legendu, zapínat historické mapy nebo měnit současné mapové podklady.