Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 06. 12. 2023 usnesením č. 0530/ZM2226/12 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 15/2023 , o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.