Zákaz konzumace alkoholických nápojů

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 24.05.2023 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2023 , kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2022, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství .

V případě nefunkčního odkazu je obecně závazná vyhláška k dispozici ve Sbírce právních předpisů .