Změna Územního plánu Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo usnesením č. 2144/ZM1822/35 ze dne 22.06.2022 o pořízení změn Územního plánu Ostravy, které byly dle svého obsahu rozděleny do samostatných změn s označením 4a, 4b a 4c, zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a o jejím obsahu.

Proces pořízení je v současnosti ve fázi zajištění podkladů a zpracování návrhu změny. Po dokončení bude následně návrh projednán, o čemž bude veřejnost informována prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce.

 

Na koho se mohu obrátit?

V případě potřeby dotazu, či nejasností, je možno se obrátit na tyto pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu, magistrátu města:

Ing. arch. Rostislav Čajánek, tel. 599443088, rcajanek@ostrava.cz

Ing. Alena Prusková, tel. 599442320, apruskova@ostrava.cz