Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou pořizovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Mapový klient zobrazuje podobu grafické části – výkresy 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Ostrava. Veškeré jevy obsažené ve výkresech se zobrazují od měřítka 1 : 10000. Ovládání mapového klienta je obdobné, jako na jiných velkých mapových portálech. Využívejte kolečka myši a klávesu SHIFT.

Spustit mapu

 

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Ostrava

A. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje
TEXTOVÁ ČÁST:
GRAFICKÁ ČÁST:

Výkres limitů využití území

Výkres hodnot v území

Výkres záměrů na provedení změn v území

B. Rozbor udržitelného rozvoje území
TEXTOVÁ ČÁST:

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v území

GRAFICKÁ ČÁST:

Výkres problémů v území

Informace a doporučení

Pro správné zobrazení souborů je nutné mít nainstalován program pro čtení PDF souborů, např. Adobe Acrobat Reader.