Územní plán Ostravy

 

Mapový klient

Zobrazuje podobu Úplného znění po Změně č. 3 Územního plánu Ostravy. Změna č. 3 Územního plánu Ostravy nabyla účinnosti dne 16. 8. 2022.

Ovládání mapového klienta je obdobné, jako na jiných velkých mapových portálech a je popsáno v nápovědě v samotném mapovém klientovi. Využívejte kolečka myši a klávesu SHIFT.

Spustit mapu
 

Dokumentace Územního plánu Ostravy

Dokumentace Územního plánu Ostravy je zde zveřejněna v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Níže v odkazu jsou zveřejněny vydané změny Územního plánu Ostravy. Najdete zde také dokumentaci úplného znění, tedy stav aktuální podoby Územního plánu Ostravy po zapracování všech změn.

Otevřít dokumentaci

 


Aktuální informace k projednávaným nebo připravovaným změnám Územního plánu Ostravy najdete zde.