Územní opatření o stavebních uzávěrách

 

Spustit mapu

 

Rada města Ostravy vydala dne 19. 5. 2020 usnesením č. 03898/RM1822/59 formou opatření obecné povahy Územní opatření o stavební uzávěře č. 01/2020. Smyslem stavební uzávěry je omezení velkých skládek sypkých hmot na území města Ostravy. Více informací čtěte v Územním opatření o stavební uzávěře č. 01/2020.

Rada města Ostravy vydala dne 5. 9. 2023 usnesením č. 02207/RM2226/40 formou opatření obecné povahy Územní opatření o stavební uzávěře č. 01/2023. Smyslem stavební uzávěry je zákaz umisťování, povolování a realizace nových staveb a dále povolování a provádění terénních úprav. Více informací čtěte v Územním opatření o stavební uzávěře č. 01/2023.