Mapa neudržovaných komunikací

 

Spustit mapu

 

Rada města se usnesla dne 23. 11. 2021 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č. 14/2021 , kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009 , kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení města č. 1/2011 , 7/2015 , 17/2017 , 14/2019 , 10/2020 a 14/2021 .