Zákaz šíření reklamy

 

Spustit mapu

 

Rada města se usnesla dne 1. října 2019 vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 písm. d) a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu . Nařízení je učinné od 1. 1. 2020.