Zákaz konzumace alkoholických nápojů

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 25. 03. 2009 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství . Tato vyhláška je doplněna obecně závaznými vyhláškami č. 18/2017 , č. 4/2019 a č. 2/2021 .