Zákaz konzumace alkoholických nápojů

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 22. 06. 2022 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství .

V případě nefunkčního odkazu je obecně závazná vyhláška k dispozici ve Sbírce právních předpisů .