Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 12. 12. 2018 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2018 , kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství , ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 .