Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 08. 12. 2021 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 15/2021 , o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.