Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 7.12. 2022 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 15/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 13/2022.

Statické mapy veřejného prostranství naleznete kliknutím na název příslušného městského obvodu v dané vyhlášce. Sazby poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství naleznete v příloze č. 2.