Parkovací zóny

 

Spustit mapu

 

Přehled oblastí s placeným stáním na území statutárního města Ostravy (zóny s regulací statické dopravy). Mapové podklady jsou platné k 1. 7. 2019.

Úplné znění nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, jak vyplývá ze změn provedených nařízením města č. 6/2019.