Parkovací zóny

 

Spustit mapu

 

Rada města se usnesla usnesením č. 5417/RM1822/79 dne 1. 12. 2020 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č. 11/2020 , kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním.