Územní plán Ostravy

 

Mapový klient

Zobrazuje podobu Úplného znění po Změně č. 2b Územního plánu Ostravy. Změna č. 2b Územního plánu Ostravy nabyla účinnosti dne 14. 5. 2021.

Ovládání mapového klienta je obdobné, jako na jiných velkých mapových portálech a je popsáno v nápovědě v samotném mapovém klientovi. Využívejte kolečka myši a klávesu SHIFT.

Spustit mapu
 

Dokumentace Územního plánu Ostravy

Dokumentace Územního plánu Ostravy je zde zveřejněna v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Níže v odkazu jsou zveřejněny vydané změny Územního plánu Ostravy. Najdete zde také dokumentaci úplného znění, tedy stav aktuální podoby Územního plánu Ostravy po zapracování všech změn.

Otevřít dokumentaci

 


Aktuální informace k projednávaným nebo připravovaným změnám Územního plánu Ostravy najdete zde.