UtilityReport

 

Spustit službu

 

Město Ostrava nabízí službu UtilityReport, která umožňuje hromadné vytváření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a některým správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce. V případě, kdy se budete domívat, že vygenerovaný počet žádostí je nadbytečný, doporučujeme před odesláním těchto žádostí konzultaci s pracovníky příslušného stavebního úřadu.

Uživatelská dokumentace služby UtilityReport zahrnuje základní technické informace o této službě, potřebné požadavky a nastavení na straně uživatele a také návody k ovládání aplikace a podání žádosti.