Výkres záměrů na provedení změn v území území

 

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry stabilizované v územních plánech obcí, záměry ověřované studiemi nebo změnami územních plánů a výhledové záměry, které naznačují předpokládané směry rozvoje obcí. Dále jsou zobrazeny záměry z nadřazené dokumentace (ZÚR MSK) a také další vybrané záměry (výstavba na významných rozvojových plochách, využití kontaminovaných ploch, dostavba proluk, atd.).

Legenda k výkresu záměrů na provedení změn v území

 

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu JPEG.
mapový list č. 1 mapový list č. 2 mapový list č. 3 mapový list č. 4 mapový list č. 5 mapový list č. 6 mapový list č. 7 mapový list č. 8 mapový list č. 9 mapový list č. 10 mapový list č. 11 mapový list č. 12 mapový list č. 13 mapový list č. 14 mapový list č. 15 mapový list č. 16 mapový list č. 17 mapový list č. 18 mapový list č. 19 mapový list č. 20

Ostrava

Projekt POŘÍZENÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní obvod Statutárního města Ostravy byl spolufinancován ze strukturálních fondů Integrovaného operačního programu, Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady na pořízení ÚAP činily 928 200 Kč z toho podíl podpory z IOP činil 928 000 Kč.