Výkres problémů

 

Výkres problémů k řešení ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi (střety záměrů s limity a hodnotami území).

Legenda k problémovému výkresu, vybrané záměry a problémy – díl A.

Legenda k problémovému výkresu, vybrané limity a hodnoty území – díl B1.

Legenda k problémovému výkresu, vybrané limity a hodnoty území – díl B2.

 

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu JPEG.
mapový list č. 1 mapový list č. 2 mapový list č. 3 mapový list č. 4 mapový list č. 5 mapový list č. 6 mapový list č. 7 mapový list č. 8 mapový list č. 9 mapový list č. 10 mapový list č. 11 mapový list č. 12 mapový list č. 13 mapový list č. 14 mapový list č. 15 mapový list č. 16 mapový list č. 17 mapový list č. 18 mapový list č. 19 mapový list č. 20

Ostrava

Projekt POŘÍZENÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní obvod Statutárního města Ostravy byl spolufinancován ze strukturálních fondů Integrovaného operačního programu, Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady na pořízení ÚAP činily 928 200 Kč z toho podíl podpory z IOP činil 928 000 Kč.