Výkres limitů využití území

 

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – např. památková ochrana, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura, sesuvná území, stará důlní díla a další omezující jevy v území.

Legenda k výkresu limitů území, část A

Legenda k výkresu limitů území, část B

 

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu JPEG.
mapový list č. 1 mapový list č. 2 mapový list č. 3 mapový list č. 4 mapový list č. 5 mapový list č. 6 mapový list č. 7 mapový list č. 8 mapový list č. 9 mapový list č. 10 mapový list č. 11 mapový list č. 12 mapový list č. 13 mapový list č. 14 mapový list č. 15 mapový list č. 16 mapový list č. 17 mapový list č. 18 mapový list č. 19 mapový list č. 20

Ostrava

Projekt POŘÍZENÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní obvod Statutárního města Ostravy byl spolufinancován ze strukturálních fondů Integrovaného operačního programu, Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady na pořízení ÚAP činily 928 200 Kč z toho podíl podpory z IOP činil 928 000 Kč.