Zpět na seznam památných stromů

Platany
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platany
Název dle ÚSOP: Platany ve Vítkovicích
katastrální území: Vítkovice
Číslo v evidenci MMO: 8
Kód ÚSOP: 100186
Druh dřeviny: Platanus × hispanica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 15' 44.266" E, 49° 48' 47.217" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 231,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platany v ulici Ruská v Ostravě-Vítkovicích - podzim

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie