Zpět na seznam památných stromů

Platany
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platany
Název dle ÚSOP: Platany ve Vítkovicích
katastrální území: Vítkovice
Číslo v evidenci MMO: 7
Kód ÚSOP: 100186
Druh dřeviny: Platanus × hispanica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 15' 43.824" E, 49° 48' 47.038" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 231,62 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platan č. 7 v ulici Ruská v Ostravě-Vítkovicích - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie