Zpět na seznam památných stromů

Platan
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platan
Název dle ÚSOP: Platan v Ostravě
katastrální území: Moravská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 6
Kód ÚSOP: 100182
Druh dřeviny: Platanus × hispanica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 17' 29.029" E, 49° 50' 1.611" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 214,75 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platan u bývalého Domu potravin v ulici Vojanova - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie