Zpět na seznam památných stromů

Dub letní u Porubského zámečku
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Dub letní u Porubského zámečku
Název dle ÚSOP: Dub letní u Porubského zámečku
katastrální území: Poruba
Číslo v evidenci MMO: 42
Kód ÚSOP: 105739
Druh dřeviny: Quercus robur
Souřadnice [WGS-84]: 18° 10' 11.567" E, 49° 49' 21.602" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 15 m se středem v ose paty kmene
Nadmořská výška: 235 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
dub u zámku v Ostravě-Porubě - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie