Zpět na seznam památných stromů

Vlastin dub
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Vlastin dub
Název dle ÚSOP: Vlastin dub
katastrální území: Zábřeh nad Odrou
Číslo v evidenci MMO: 41
Kód ÚSOP: 105750
Druh dřeviny: Quercus robur
Souřadnice [WGS-84]: 18° 14' 28.321" E, 49° 48' 19.801" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 10 m se středem v ose paty kmene
Nadmořská výška: 230,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
dub u lávky v Ostravě-Zábřehu - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie