Zpět na seznam památných stromů

Lípa u Pokorných
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Lípa u Pokorných
Název dle ÚSOP: Lípa u Pokorných
katastrální území: Svinov
Číslo v evidenci MMO: 40
Kód ÚSOP: 105714
Druh dřeviny: Tilia platyphyllos
Souřadnice [WGS-84]: 18° 11' 15.696" E, 49° 49' 0.331" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 11 m se středem v ose paty kmene
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
lípa v zahradě řadového rodinného domu v ulici Urbaníkova v Ostravě-Svinově - jaro, rašení

fotografie