Zpět na seznam památných stromů

Lípa malolistá
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Lípa malolistá
Název dle ÚSOP: Novoveská lípa
katastrální území: Nová Ves u Ostravy
Číslo v evidenci MMO: 4
Kód ÚSOP: 100184
Druh dřeviny: Tilia platyphyllos subsp. cordifolia
Souřadnice [WGS-84]: 18° 13' 31.224" E, 49° 48' 51.198" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 211,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
lípa na hřbitově v Ostravě-Nové Vsi - nejstarší exemplář v Ostravě, plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie