Zpět na seznam památných stromů

Dub letní v Komenského sadech
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Dub letní v Komenského sadech
Název dle ÚSOP: Dub letní v Komenského sadech
katastrální území: Moravská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 39
Kód ÚSOP: 105698
Druh dřeviny: Quercus robur
Souřadnice [WGS-84]: 18° 17' 27.368" E, 49° 50' 47.402" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 15 m se středem v ose paty kmene
Nadmořská výška: 208 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
dub v Komenského sadech, Moravská Ostrava - podzim

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie