Zpět na seznam památných stromů

Buk lesní červenolistý na ul. 30. dubna
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Buk lesní červenolistý na ul. 30. dubna
Název dle ÚSOP: Buk lesní červenolistý na ul. 30. dubna
katastrální území: Moravská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 38
Kód ÚSOP: 105697
Druh dřeviny: Fagus sylvatica ´Atropunicea´
Souřadnice [WGS-84]: 18° 17' 17.571" E, 49° 50' 27.563" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 15 m se středem v ose paty kmene
Nadmořská výška: 210,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
buk v ulici 30. dubna, Moravská Ostrava - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie