Zpět na seznam památných stromů

Dub letní (Quercus robur)
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Dub letní (Quercus robur)
Název dle ÚSOP: Dub letní u ul. Hormistrů
katastrální území: Slezská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 37
Kód ÚSOP: 105618
Druh dřeviny: Quercus robur
Souřadnice [WGS-84]: 18° 19' 37.906" E, 49° 49' 29.058" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 15 m se středem v ose paty kmene
Nadmořská výška: 238,35 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
dub u ulice Hormistrů, Slezská Ostrava - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie