Zpět na seznam památných stromů

Jasan u Bártova statku
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Jasan u Bártova statku
Název dle ÚSOP: Jasan u Bártova statku
katastrální území: Poruba
Číslo v evidenci MMO: 36
Kód ÚSOP: 105559
Druh dřeviny: Fraxinus excelsior
Souřadnice [WGS-84]: 18° 11' 3.257" E, 49° 49' 15.729" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 15 m se středem v ose paty kmene
Nadmořská výška: 236,85 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
jasan v blízkosti křižovatky ulic Francouzská a Nad Porubkou - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie