Zpět na seznam památných stromů

Starobělský dub
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Starobělský dub
Název dle ÚSOP: Starobělský dub
katastrální území: Stará Bělá
Číslo v evidenci MMO: 34
Kód ÚSOP: 100162
Druh dřeviny: Quercus robur
Souřadnice [WGS-84]: 18° 13' 21.496" E, 49° 45' 38.937" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: blíže vymezeno rozhodnutím o vyhlášení památného stromu
Nadmořská výška: 248,43 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
dub v ulici Povětronní v Ostravě-Staré Bělé - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie