Zpět na seznam památných stromů

Michalský buk
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Michalský buk
Název dle ÚSOP: Michalský buk
katastrální území: Michálkovice
Číslo v evidenci MMO: 32
Kód ÚSOP: 100164
Druh dřeviny: Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Souřadnice [WGS-84]: 18° 20' 24.543" E, 49° 50' 32.492" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru 10 m se středem v ose paty kmene
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
buk v zahradě v Ostravě-Michálkovicích - zima

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie