Zpět na seznam památných stromů

Platan u fary na Mírovém náměstí
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platan u fary na Mírovém náměstí
Název dle ÚSOP: Platan u fary na Mírovém náměstí
katastrální území: Vítkovice
Číslo v evidenci MMO: 31
Kód ÚSOP: 100166
Druh dřeviny: Platanus acerifolia
Souřadnice [WGS-84]: 18° 16' 4.751" E, 49° 48' 49.548" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 229 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platan v ulici Jeremenkova v Ostravě-Vítkovicích - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie