Zpět na seznam památných stromů

Jinan dvoulaločný
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Jinan dvoulaločný
Název dle ÚSOP: Jinan ve Slezské Ostravě
katastrální území: Slezská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 3
Kód ÚSOP: 100179
Druh dřeviny: Ginkgo biloba
Souřadnice [WGS-84]: 18° 18' 1.084" E, 49° 49' 50.765" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 215 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
jinan u vstupu do hradu, Slezská Ostrava, vstup do hradu - plná vegetace

fotografie fotografie