Zpět na seznam památných stromů

Platan na ul. Poděbradova
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platan na ul. Poděbradova
Název dle ÚSOP: Platan na ulici Poděbradova
katastrální území: Moravská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 29
Kód ÚSOP: 100167
Druh dřeviny: Platanus × hispanica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 17' 6.653" E, 49° 50' 3.484" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 212,06 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platan na ulici Poděbradova, Moravská Ostrava - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie