Zpět na seznam památných stromů

Jasan v Třebovickém parku
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Jasan v Třebovickém parku
Název dle ÚSOP: Jasan v Třebovickém parku
katastrální území: Třebovice ve Slezsku
Číslo v evidenci MMO: 28
Kód ÚSOP: 100168
Druh dřeviny: Fraxinus excelsior
Souřadnice [WGS-84]: 18° 11' 42.097" E, 49° 50' 13.368" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 221 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
jasan v parku v Ostravě-Třebovicích - zima

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie