Zpět na seznam památných stromů

Platan na ul. Sokolské
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platan na ul. Sokolské
Název dle ÚSOP: Platan v Sokolské ulici
katastrální území: Moravská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 27
Kód ÚSOP: 100169
Druh dřeviny: Platanus × hispanica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 17' 20.905" E, 49° 50' 34.941" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 209,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platan v ulici Blahoslavova, Moravská Ostrava - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie