Zpět na seznam památných stromů

Dub letní
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Dub letní
Název dle ÚSOP: Dub v Zábřehu
katastrální území: Zábřeh-Hulváky
Číslo v evidenci MMO: 26
Kód ÚSOP: 100170
Druh dřeviny: Quercus robur
Souřadnice [WGS-84]: 18° 14' 12.262" E, 49° 49' 16.456" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 222,51 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
dub na okraji lesního porostu, ulice Plzeňská - plná vegetace, pohled do koruny

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie