Zpět na seznam památných stromů

Kaštanovník jedlý
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Kaštanovník jedlý
Název dle ÚSOP: Kaštanovník v Zábřehu nad Odrou
katastrální území: Zábřeh nad Odrou
Číslo v evidenci MMO: 25
Kód ÚSOP: 100171
Druh dřeviny: Castanea sativa
Souřadnice [WGS-84]: 18° 14' 19.902" E, 49° 48' 32.094" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 230,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
kaštanovník v Ostravě-Zábřehu - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie