Zpět na seznam památných stromů

Jerlín japonský
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Jerlín japonský
Název dle ÚSOP: Jerlín ve Vítkovicích
katastrální území: Vítkovice
Číslo v evidenci MMO: 24
Kód ÚSOP: 100172
Druh dřeviny: Sophora japonica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 16' 2.428" E, 49° 48' 53.063" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 229 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
jerlín na Mírovém náměstí v Ostravě-Vítkovicích - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie