Zpět na seznam památných stromů

Lípa malolistá
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Lípa malolistá
Název dle ÚSOP: Lípa na Podborčí
katastrální území: Slezská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 23
Kód ÚSOP: 100173
Druh dřeviny: Tilia cordata
Souřadnice [WGS-84]: 18° 18' 49.053" E, 49° 49' 14.596" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 219 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
lípa u ulice Podborčí, Slezská Ostrava - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie