Zpět na seznam památných stromů

Liliovník tulipánokvětý
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Liliovník tulipánokvětý
Název dle ÚSOP: Liliovník v Třebovicích
katastrální území: Třebovice ve Slezsku
Číslo v evidenci MMO: 21
Kód ÚSOP: 100174
Druh dřeviny: Liriodendron tulipifera
Souřadnice [WGS-84]: 18° 11' 42.245" E, 49° 50' 12.097" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 221,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
liliovník v parku v Ostravě-Třebovicích - zima

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie